2017-02-08

Plan zamówień publicznych na rok 2017

Specjalistyczne usługi opiekuńcze : 74.030,00 zł

Usługi opiekuńcze  : 88.342,00 zł

 ( art. 39  PZP przetarg nieograniczony - zamówienie z  2016 r.)