2015-05-12

Struktura organizacyjna

Kierownik GOPS - Monika Szmaglińska
główna księgowa - Sylwia Drewczyńska

starszy specjalista pracy socjalnej - Teresa Jagiełło
starszy specjalista pracy socjalnej - Dorota Pryba
specjalista pracy socjalnej, dodatki mieszkaniowe - Dorota Hartuna

administrator ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego
i bezrobocia
- Tamara Łukowicz
administrator do obsługi 500+ - Anna Moczadło

 

asystent rodziny – Anna Staniszewska