2015-05-12

Statut GOPS

Uchwała nr XXXIV/279/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach

 

Uchwała nr XXIII/167/09 Rady Gminy Kaliska z 25 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach