Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia  
Przedmiot zamówienia
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
zapytanie o cenę  
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
starogardzki  
Ulica
ul. Nowowiejska  
Numer budynku
2  
Data publikacji od
2018-10-17  
Data publikacji do
2019-01-29  
Termin składania ofert
2018-10-29 15:00  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych ( kobiet i mężczyzn) , których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Kaliska.

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych :

  • Schroniska dla bezdomnych mężczyzn
  • Schroniska dla bezdomnych kobiet,
  • Schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
  • Ogrzewalni,
  • Noclegowni.

 

 

Nazwa oraz adres zamawiającego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach
Ul. Nowowiejska 2
83-260 Kaliska
Tel. 58 58 89 201
e- mail : gops@kaliska.pl

 

Tryb udzielania zamówienia

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty ( załącznik nr 1 ) na podstawie zapisu art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „ Prawo zamówień publicznych” ( tj. Dz.U. 2017 poz. 1579 z póź.zm.)

 

 

 

 

Załączniki

  formularz_ofertowy.doc 45 KB (doc) szczegóły pobierz
  zapytanie ofertowe.pdf 363,31 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się