2015-05-12

Kierownictwo

p.o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Monika Szmaglińska

Tel. 58 5889201